THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN NHỎ

Ảnh chụp khi đang thụ huấn tại quân trường Cái Dồn, Trà Ôn.  

Địa chỉ: 4F Hoàng Sĩ Khải, p. 14, q. 8, Saigon (địa chỉ nhờ).

Số quân 72/133.992, tiểu đoàn 3, trung đoàn 16, sư đoàn 9 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 23-8-1973 tại Chương Thiện, cụt chân trái.

Sau 30-4-1975, tất cả hồ sơ phế binh của ông đă bị tịch thu, chỉ c̣n lại 1 tấm h́nh khi đang thụ huấn tại quân trường (ảnh trên).

Hoàn cảnh hiện tại của ông rất đáng thương, xin coi thư bên dưới.

>>> Đơn xin cứu trợ nhân đạo


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh