THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN PHÙNG

Địa chỉ: 66/3C, ấp Đông Bắc, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh 1943. Số quân 63/176.401, hạ sĩ I, tiểu đoàn 2, trung đoàn 43, sư đoàn 18 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 24/4/1972, ông bị thương cụt chân phải tại chiến trường Củ Chi.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 3-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh