TPB NGUYỄN VĂN QUANG

Địa chỉ: cầu Dỉ, tổ 1, ấp Quý Phước, xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (nhà rất khó tìm, gần chùa Thập Phương).

Tel: 094-923-6288

Thương tích và gia cảnh:

Sinh năm 1954, số quân NQ/927.064. Ông bị thương tháng 2-1972 tại Bến Cát, Bình Dương: mù 2 mắt, cụt 2 tay, cụt chân trái.

Vợ tên là Phan Thị Bé, làm nghề đan rổ đem ra chợ bán mỗi ngày được 20000 (hai mươi ngàn) đồng VN. Nhà ở sâu trong ruộng nên việc di chuyển rất khó khăn.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Dec-31-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-16-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-21-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)