THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN SUNG

Địa chỉ: đội 2, Trung Kiên, Lộc Tiến, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 1953. Số quân 73/103.973, binh 2.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt hai chân.

>>> Tờ bệnh lư trang 1     trang 2

>>> Phiếu xuất viện và Thẻ căn cước quân nhân


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh