TPB NGUYỄN VĂN TÀI

Địa chỉ: K401 đường 672, phường Phước Long, quận 9, Sài Gòn.

Tel: 0907140024

Sinh 15-5-1955. Số quân: 75/109488, đại đội 94, tiểu đoàn 9, nhảy dù, KBC 4204.

Bị thương 23-12-1972 tại Quảng Trị, cụt chân phải.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Jul-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền)