THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN THANH

Địa chỉ: xóm 3, thôn An Hội Nam 2, xă Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 20-2-1948. Số quân 48/033.666, hạ sĩ, địa phương quân, tiểu đoàn 137.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái, hư mắt trái.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210209633


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh