THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN THI

Địa chỉ: 18/72B Trần Quang Diệu, p. 14, q. 3, Saigon.

Sinh 10-6-1951. Số quân 71/107.301, trung sĩ, đại đội 4/566/ĐPQ/BP, chi khu Thuận Ḥa, tiểu khu Ba Xuyên, KBC 4852.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải, cấp độ tàn phế 90%.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND 020596833


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh