TPB NGUYỄN VĂN THỌ

Địa chỉ: 24 ấp Phú An, xă An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Sinh 15-10-1945. Số quân 45/630082, nhập ngũ 1971, phục vụ tại liên đội 80, Sa đéc, Đồng Tháp.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Năm 1971, bị thương cụt chân phải, hư chân trái, tàn phế 100%. Vợ là Nguyễn Thị Bé. Giấy tờ của ông đă bị mất hết sau 30-4-1975.


Cập nhật của TLBT:

Ngày 9-5-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă nhờ người quen tới tận nơi thăm viếng và gởi tặng ông $100 USD (h́nh trên).

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh