THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN THU

Địa chỉ: 92/C3 ấp Đức Long, xă Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh 1937. Số quân 57/198.369, trung sĩ I, tiểu đoàn 2, trung đoàn 10, sư đoàn 7 bộ binh, KBC 4740.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái, găy hở xương và đứt gân làm liệt tay trái ngày 20-1-1970 tại quận Mơ Cày, tỉnh Kiến Ḥa (Bến Tre).

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND 270621398


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh