THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VĂN TIẾN

Địa chỉ: tổ 1, thôn 1B, xă Trà Tân, huyện Đức Linh, B́nh Thuận.

Sinh ngày 5-4-1937. Số quân 57/171.014, binh I, trung đoàn 31 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt tay phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Sổ cấp dưỡng

>>> CMND 260406514


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Khi nhân viên chuyển tiền tới nơi th́ được biết ông Tiến vừa mới qua đời. Số tiền đó đă được tặng cho gia đ́nh của ông (vợ ông già cả đang bệnh nặng nên người cháu tên Nguyễn Thị Ba kư nhận thế).

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh