TPB NGUYỄN VĂN TRUNG

Địa chỉ: 5B/4 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Saigon.

Sinh 25-02-1952.

Số quân: 56/698.690, cấp bậc binh nhì, đại đội 2, tiểu đoàn 145, địa phương quân, KBC 6898.

Bị thương ngày 4-2-1973 cụt hai chân 100%.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Thẻ căn cước quân nhân


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Oct-29-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-23-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)