TPB NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Địa chỉ: xóm 3, An Toàn, An Hội Nam 1, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quãng Ngãi.

Sinh 05-08-1930.

Số quân: 50/456.310, cấp bậc thượng sĩ, đơn vị BĐH 110, chi khu Bình Khê.

Bị thương ở sau lưng, liệt hai chân 100%.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-07-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)