TPB NGUYỄN VĂN VIÊN

Địa chỉ: kiệt 1, Đào Duy Anh, tổ 11, khu vực 1, Bờ Thành, phường Phú Bình, Huế.

Sinh 1951. Số quân 71/204.289, hạ sĩ tiểu đoàn 7, sư đoàn 7 công binh.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ngày 31-7-1974, ông bị thương cụt chân trái và bể xương ống quyển chân phải tại Giồng Trôm, Kiến Hòa. Ông hiện còn mẹ già 84 tuổi và hai con nhỏ đang học lớp 5 và lớp 6.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Thẻ lãnh lương

>>> Chứng nhận của bệnh viện

>>> CMND 190912313


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 26-2-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)