TPB NGUYỄN VĂN XOA

Địa chỉ: 9/15 Trần Nguyên Hãn, P. Thuận Hòa, Huế

Số quân: 52/206859

>>> Báo cáo tổn thất


Cập nhật của TLBT:

July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-07-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nhân viên gởi tiền cho biết ông Nguyễn Văn Xoa đã qua đời.