THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN VUI

(Hồ sơ này được Hội Huynh Đệ Chi Binh của cố trung tá Lê Đ́nh Vọng giới thiệu qua nhờ giúp đỡ.)

Địa chỉ: thôn Mỹ Tường 1, xă Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

Sinh 1943. Số quân 43/125.775, trung sĩ I, địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND 264091333


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh