TPB PHẠM ĐÌNH QUANG

Địa chỉ: đội 2, vùng 3, thôn 4, xã Tam Vinh, thị xã Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Sinh 01-5-1939. Số quân 59/213.635, hạ sĩ, tiểu đoàn 3, sư đoàn 2, bộ binh.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ông bị thương ngày 20-8-1970 tại Campuchia, cụt chân phải.

>>> Nghị định

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 30-04-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)