TPB PHẠM HƯNG THẠNH

 

Địa chỉ: 1237 tổ 21, ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, An Giang.

Sinh 11-1-1943. Số quân 63/500.692, trung sĩ, đại đội 3, tiểu đoàn 2/33, sư đoàn 21, bộ binh.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ông bị thương ngày 17-3-1970 tại U Minh Hạ, Kiên Giang, hư tay phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Ngày 30-04-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)