THƯƠNG PHẾ BINH PHẠM MINH

Địa chỉ: xóm 6, thôn An Hội Nam 1, xă Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 1-1-1944. Số quân 70/209.234, hạ sĩ, binh chủng thiết giáp, chi đoàn 17, thiết đoàn 17 kỵ binh, KBC 6426.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210107331


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh