TPB thiếu úy PHẠM NGỌC LINH

Địa chỉ: tổ 7, thôn 4, B́nh Trung, Thăng B́nh, Quăng Nam.

Sinh 1-2-1953. Số quân 73/212.297, thiếu úy, huấn luyện, pḥng 3, tiểu khu Quảng Tín.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương chân trái ngày 24-3-1975. Trong thời gian tập trung cải tạo, vết thương làm độc lở loét. Ra trại ngày 8-4-1976. Bị cưa bỏ chân trái ngày 8-8-1976. Một vợ và 3 con nhỏ c̣n đi học (xin xem đơn xin cứu trợ bên dưới).

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> Giấy phóng thích

>>> Đơn xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-05-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Ngày 25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $200 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Ngày 07-01-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).