TPB PHẠM THANH TÀI

Địa chỉ: đội 7, thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quãng Nam.

Sinh 10-2-1956. Số quân 76/212.847, binh nhì, đại đội 1, trung đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 5, sư đoàn 2 bộ binh.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Trong lần hành quân đầu tiên tại Sa Huỳnh, Quãng Ngãi, ông bị thương cột sống, làm tê liệt hai chân và yếu cánh tay trái.

Hiện đang sống với mẹ già 77 tuổi, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải trông nhờ vào mẹ. Nhưng nay mẹ đã tuổi cao sức yếu nên hoàn cảnh hai mẹ con ngày một khó khăn hơn, có những lúc cơm không đủ no, áo không đủ ấm.

>>> Thẻ căn cước quân nhân


Cập nhật của TLBT:

Ngày 03-05-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 16-03-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)