TPB chuẩn úy PHẠM TUYẾT

Địa chỉ: 18/35B Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, Sài Gòn.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ngày 1-3-1974, ông bị thương cụt hai chân.

Ông còn cha già 90 tuổi, một vợ và ba con (23, 21, 16) còn đang đi học. Ông hiện mắc bệnh viêm đại tràng, viêm gan C, thấp khớp, đau bao tử.

>>> Giấy chứng nhận

>>> CMND 020650266


Cập nhật của TLBT:

Ngày 3-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 7-1-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)