TPB PHẠM TỴ

Địa chỉ: vức 2, thôn Sơn Trà, Bình Đông, Bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi.

Sinh 10-03-1940.

Số quân: NQ/420.122, cấp bậc tiểu đội trưởng.

Bị thương cụt hai chân 100%.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Aug-15-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).