TPB PHẠM VĂN BẢY (1937-2013)

Địa chỉ: 106 I/68 Lạc Long Quân , phường 3, quận 11, Saigon.

Tel: 0839635215.

Ông sinh năm 1937. Số quân 57/832.589, tiểu đoàn 2/15, sư đoàn 9 bộ binh.

Ông bị thương ngày 4-7-1970 tại Càn Long, Vĩnh Bình, cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Apr-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-29-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ông Phạm Văn Bảy đã từ trần ngày 22-6-2013, hưởng thọ 76 tuổi. Thành tâm nguyện cầu cho linh hồn của ông được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc. Số tiền đã được tặng cho gia đình của ông.