TPB PHẠM VĂN CHI

Địa chỉ: tổ 59, ấp Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu.

Sinh ngày 04-3-1950. Số quân 70/206.838, trung sĩ 1, đại đội 4/101, Địa Phương Quân, tiểu khu Quảng Nam.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ông bị thương cụt chân phải.

>>> Thẻ phế binh

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngày 30-04-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)