TPB PHẠM VĂN ĐÔNG

 

Địa chỉ: tổ dân phố 8, phường Nghĩa Lộ, thị xã Quãng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi.

Sinh ngày 2-4-1951.

Số quân: 71/205.775, cấp bậc binh nhất, đại đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 4, sư đoàn 2 bộ binh, KBC 4818.

Bị thương ngày 16-5-1972 tại quận Sơn Hà, tỉnh Quãng Ngãi: cụt tay trái, gãy 2 xương chân trái.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Aug-15-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).