TPB PHẠM VĂN TỊNH

 

Địa chỉ: thôn 3, Tam Hải, Núi Thành, Quãng Nam.

Sinh 02-6-1940. Số quân: 183.992, nhập ngũ ngày 23-1-1970, thuộc trung đội 202, chi khu Lý Tín.

Tình trạng thương tật:

Ngày 01-6-1970 tại Kỳ Sanh, ông bị thương cụt chân trái và gãy tay phải. Giải ngũ ngày 20-9-1971


Cập nhật của TLBT:

Feb-26-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)