THƯƠNG PHẾ BINH PHAN TẤN THANH

Địa chỉ: đội 12, thôn 5, xă B́nh Tú, huyện Thăng B́nh, Quăng Nam.

Sinh 4-3-1941. Số quân 61/209.968, trung sĩ I, điều hành ban xuất tổng kho Đà Nẵng.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 26-2-1975, ông bị thương mù mắt phải, bể bả vai và tê liệt tay trái.

>>> Thẻ căn cước quân nhân & chứng chỉ tại ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh