THƯƠNG PHẾ BINH PHAN THANH XUÂN

Địa chỉ: đội 12, thôn 5, Tư Nghĩa, xă B́nh Tú, huyện Thăng B́nh, Quăng Nam.

Sinh ngày 20-1-1952. Số quân 52/402.166, hạ sĩ I, đại đội 3, tiểu đoàn 135 địa phương quân, tiểu khu Quăng Tín, KBC 6935.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 6-10-1973 tại Suối Đá, Phước Tiên, Tiên Phước, Quăng Tín, ông bị thương cụt chân trái và tay trái.

>>> Tờ bệnh lư

>>> CMND 200564409


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh