THƯƠNG PHẾ BINH PHAN VĂN HẬU

Địa chỉ: 11/25 Nguyễn Gia Thiều, tổ 6, khu vực 3, Phú Hậu, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 12-4-1944. Số quân 64/202.419, hạ sĩ, chủ lực quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt tay phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Tờ tường tŕnh

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND 190065189


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh