TPB TÂN LƯU THẠNH

Địa chỉ: 41/30 Ngô Quyền, P. 6, Q. 10, Saigon

Tel: 0909129344.

Sinh ngày 09-5-1957. Số quân: 77/112.739 thuộc TĐ3, ĐĐ2, TĐ5 Hắc Long (TQLC) KBC: 3357.

Ông bị thương ngày 13-3-1975 tại Cầu Sắt, Củ Bi, An Lỗ, Huế. Chưa kịp ra Hội đồng Phân loại vì vết thương quá mới.

>>> CMND

>>> Hình mới nhận được tháng 5-2013


Cập nhật của TLBT:

July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền).

Dec-31-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Jun-22-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).