Quả phụ THÁI THỊ HỒNG HOA
   
Quả phụ Thái Thị Hồng Hoa  Cố đại úy Ngô Cần (1939-1967)
 

Địa chỉ: 11 Đặng Tất, làng An Uân, xã Hương Sơ, Huế.

Bà Thái Thị Hồng Hoa là quả phụ của cố đại úy Ngô Cần, sanh ngày 12-6-1939, số quân 59/200.420, biệt đoàn 333 cảnh sát dã chiến tại Biên Hải. Tử trận ngày 10-7-1967 tại dốc miếu Cồn Tiên, quận Trung Lương, Quãng Trị.

Bà một mình nuôi 5 người con khôn lớn. Nay tuổi đã già, sức khỏe ngày càng yếu ... (>>> Xem thêm thư)

>>> Giấy khai tử của chồng

>>> Chứng chỉ đăng bạ quả phụ

>>> Nghị định cấp dưỡng


Cập nhật của TLBT:

Ngày 25-1-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)