TPB TRẦN CHẮN

Địa chỉ: thôn Thuận Điền, xã Bình Điền, huyện Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

Số quân: 75/200.713, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 54, sư đoàn 1 bộ binh.

Bị thương 02-08-1972 cụt hai chân 100%.

>>> Báo cáo tổn thất


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-04-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-30-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)