TPB TRẦN ĐẬU

Địa chỉ: xóm 5, thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quãng Ngãi.

Sinh ngày: 20-6-1934 tại Quãng Ngãi.

Số quân: 54/214.259, cấp bậc hạ sĩ, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 4, sư đoàn 2 bộ binh, KBC 4814.

Bị thương ngày 18-12-1970: cụt chân trái.

>>> Bản cáo tri & thẻ căn cước

>>> Bản lý lịch


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-30-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)