QGNT TRẦN ĐIỀN TRUNG

Địa chỉ: tổ 12, thôn Thị Nại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Sinh ngày 2-2-1980, CMND 205076397. Con của hạ sĩ Trần Điền Nghĩa, SQ 74/632.396, đại đội 2, tiểu đoàn 101 địa phương quân. Ông Trần Điền Nghĩa mất năm 1980 do bị bệnh nặng không tiền chữa trị. Sau đó, Trần Điền Trung bị sốt bại liệt, nằm một chỗ (>>> Xem thêm chi tiết trong thư xin cứu trợ.)

>>> Đơn xin cứu trợ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 04-12-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)