TPB TRẦN DUY MẠNH

Địa chỉ: thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 7-6-1948. Số quân 68/207.636, binh I, tiểu đoàn 2, trung đoàn 3, sư đoàn 1 bộ binh, KBC 4838.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Năm 1-6-1972, ông bị thương cụt hai chân.

>>> Thư xin cứu trợ của TPB Trần Duy Mạnh

>>> Tờ bệnh lý


Cập nhật của TLBT:

Ngày 03-05-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)