THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN HOÀNG KỲ

Địa chỉ: 58/3 hẽm 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang.

Sinh 1942. Nhập ngũ 1961, số quân 101.341, học quân sự 2 tháng tại Quang Trung, học quân y 2 tháng tại trường Quân y Saigon, sau đó phục vụ tại tiểu đoàn 1/15, sư đoàn 9 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Năm 1964, ông bị thương cụt chân trái tại Cao Lănh.

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND 350166206


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh