Trung úy TPB TRẦN HƯNG TOÀN

Địa chỉ: Giáp Trung, Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 15-3-1950. Số quân 70/209.499, trung úy, tiểu đoàn 101, liên đoàn 10, công binh chiến đấu.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái, hư tay trái.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh