THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN HỮU HÙNG

Địa chỉ: 96 Lư Nam Đế, phường Kim Long, Huế.

Sinh 10-6-1952. Số quân 52/443.106, hạ sĩ, đại đội 4, tiểu đoàn 130 địa phương quân, KBC 6753.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 10-11-1973, ông bị thương cụt chân trái tại vùng núi Bạch Mă, Phú Lộc, Thừa Thiên. Chưa được giấy giải ngũ th́ biến cố 30-4-1975 xảy ra.


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh