TPB TRẦN MẬN

Địa chỉ: 12 Trần Cao Vân, khối 2, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

Điện thoại: 01282.548.768.

Ông sinh 10-10-1951. Số quân: 73/202680, binh nhì, thuộc đơn vị ĐĐ3_TĐ4_TR.Đ51 bộ binh.

Ông bị thương 1971, cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Oct-22-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)