TPB TRẦN NGỌC DIÊU

 

Địa chỉ: tổ 6, Bình Tịnh, Bình Minh, Thăng Bình, Quãng Nam.

Sinh 1950. Số quân: 45/209.954, đại đội 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 5, sư đoàn 2 bộ binh.

Tình trạng thương tật:

Ông bị thương cụt chân phải vào tháng 2-1975, nên chưa có giấy tờ chứng minh.


Cập nhật của TLBT:

Feb-26-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)