TPB TRẦN QUANG HẢO

Địa chỉ: 229 Liêu Bình Hương, ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Saigon.

Tel: 08.6656.5093.

Ông sinh 15-1-1953. Số quân 73/151.658, binh nhất.

Ông bị thương cụt hai tay, mù mắt trái.

Tất cả giấy tờ của ông đã nộp cho Trung Tâm 3 Quản Trị Trung Ương vào ngày 16-4-1975 để chờ ra Hội Đồng Miễn Dịch thì biến cố 30-4-1975 xảy ra.

>>> Phiếu xác nhận của Trung Tâm Quản Trị Trung Ương

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Dec-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)