THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN QUẤT BẢO

    Địa chỉ: xm 3, An Ton, An Hội Nam 1, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Qung Ngi.

    (Trong hnh: Trần Quất Bảo v vợ l Nguyễn Thị Tam)

    Sinh 10-03-1930.

    Số qun: 50/066.321, cấp bậc thượng sĩ, thiết đon 2, chi đon 4, thiết gip..

    Bị thương tết Mậu Thn tại Đức Phổ, M Cy, Qung Ngi, m hai mắt, gy 5 xương sườn 100%.

    >>> Giấy giới thiệu

    Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT (do cc n nhn ở hải ngoại đng gp) đ gởi tặng $100 USD.

 

   

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh