QUẢ PHỤ TRẦN THỊ SƯƠNG

Địa chỉ: thôn Thủy Dương, xă Lộc Tiếu, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Bà Trần Thị Sương sinh ngày 2-5-1944. Chồng bà là Nguyễn Nhàn, sinh ngày 3-5-1945, tùng sự tại biệt đoàn 333 Cảnh sát Dă chiến. Ông Nguyễn Nhàn tử thương lúc 00:15 rạng 7-12-1969 tại Trung tâm huấn luyện Cảnh sát Dă chiến Đà Lạt do cuộc tấn công và pháo kích vào tiền đồn trung tâm của Việt cộng.

T́nh trạng gia đ́nh:

Hoàn cảnh vô cùng khó khăn v́ một ḿnh góa phụ nuôi hai con, chẳng ai giúp đỡ, phải chặt củi, đốt than kiếm từng đồng mua gạo khoai đắp đổi qua ngày. (Xin coi chi tiết trong thư bên dưới)

>>> Thư xin giúp đỡ

>>> Công điện hỏa tốc

>>> Giấy khai tử của chồng

>>> Chứng chỉ sống chung

>>> CMND 190256208


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh