TPB TRẦN VĂN AM

Địa chỉ: 60/1H Võ Dõng 3, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai.

Ngày sinh: 1928.

Bị thương: cụt tay phải sát nách.

Hoàn cảnh: năm 2003 bị mổ hai lần bụng, đến nay lại mổ cắt 2/3 bao tử, bệnh tim mạch, nhức đầu, thần kinh, mắt mờ. Vợ đã chết..

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nov-09-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nov-11-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)