TPB TRẦN VĂN BÉ

Địa chỉ: ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Số quân NQ/418547, nghĩa quân.

Ông bị liệt hai chân, sống rất nghèo khó cô độc một mình, phải nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Trường hợp của ông do người quen giới thiệu, sẽ cập nhật các giấy tờ chứng minh sau.


Cập nhật của TLBT:

Ngày 27-02-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Hình nhận tiền)