TPB TRẦN VĂN MINH

Địa chỉ: B1/002 ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0613.777.803

Sinh 03-5-1951. Số quân: 71/121.128, hạ sĩ, đại đội 63, tiểu đoàn 6, sư đoàn Nhảy Dù.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Jul-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền)