TPB TRẦN MẬN

Địa chỉ: 363 ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 01692017175.

Ông sinh 1955. Số quân: 55/776.341, thuộc tiểu đoàn 316, tiểu khu Biên Hòa, ĐĐ4, địa phương quân.

Ông bị thương cụt chân phải, cấp độ tàn phế 95%.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Oct-22-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)