THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN VĂN ON

Địa chỉ: 418/1 ấp B́nh Cang 1, xă B́nh Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An.

Sinh 1952. Số quân 52/558.072, binh I, đại đội 3, tiểu đoàn 303 địa phương quân, KBC 7048.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái ngày 16-1-1973.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND 300827731


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh