TPB thiếu úy TRẦN VĂN THẢO

Địa chỉ: tổ 4, thôn An Thành 1, xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quãng Nam.

Sinh 15-05-1954.

Số quân: 74/216.270, cấp bậc thiếu úy, đại đội 4, tiểu đoàn 118, địa phương quân..

Bị thương 17-01-1974 tại Sa Huỳnh, Quãng Ngãi cụt hai chân 100%.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Thẻ căn cước quân nhân


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-14-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nov-11-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)