TPB TRỊNH TÁM

Địa chỉ: thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quãng Nam.

Sinh 05-05-1935. Số quân 55/204.179, hạ sĩ I, tiểu đoàn 3/6, sư đoàn 2 bộ binh, KBC 4036.

Tình trạng thương tật và gia đình:

Ngày 27-9-1965, ông bị thương cụt hai chân tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quãng Tín.

Hoàn cảnh rất đáng thương, xin thêm coi chi tiết trong thư link bên dưới.

>>> Thư xin giúp đỡ và giấy ra viện

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 205237798


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 11-11-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)